: BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

: BG05M2OP001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“

: BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИТЕ:

2020/2021г.

Учител

Група

Клас

1.

Емилия Стоянова

Български език и литература

І и ІІ

2.

Мирена Колева

Български език и литература

ІІІ и ІV

3.

Калоян Колев

Български език и литература

V и VІ

4.

Тансел Сюлейман

Математика

V и VІ

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИТЕ:

2021/2022г.

 

                   Учител

                Група

            Клас

1.

Емилия Стоянова

Български език и литература

I клас

2.

Мирена Колева

Български език и литература

III и IV клас

3.

Тансел Сюлейман

Математика

V и VI клас

4.

Калоян Колев

Български език и литература

V и VI клас