Механизъм за противодействие на училищния тормоз.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз.