ІІІ и ІV клас

ІІІ и ІV клас

Слята паралелка с учениците от ІІІ и ІV клас.