V и VІ клас

V и VІ клас

Слята паралелка с учениците от V и VІ клас.