Национален конкурс - рецитал 150 години в сърцето на България

Национален конкурс - рецитал 150 години в сърцето на България

Национален конкурс - рецитал 150 години в сърцето на България

Севим Вескова, Едже Гюнайдънова и Деря Джелил получиха грамоти за участие в конкурса.