Европейски ден на спорта в ОУ " Васил Левски" с. Коритен