"Не си сам в мрежата"

"Не си сам в мрежата"

"Не си сам в мрежата"

   Деря Джелил, Есра Ридван, Едже Гюнайдънова и Йорданка Добрева са наградени с грамоти за учстие в конкурс организиранпо повод Международният ден за безопасен интернет, който отбелязвме през месец февруари.

   Целта на конкурса е да провокира и даде възможност на децата и младите хора да изразят своето виждане чрез изобразителното изкуство.