"За да я има България"

 "За да я има България"

"За да я има България"

Несрин Рифат, Джансу Ахмедова и Дамла Шукри взеха участие в първия етап на конкурса "За да я има България".

Несрин Рифат е допусната до втори етап на конкурса, който ще се проведе на 25.02.2023г. в Огледална зала "Нели Божкова" гр. Добрич.