Посещение на учениците от начален етап посетиха НЧ " Йордан Драгнев-1894" село Крушари, където бе организиран празничен спектакъл със забавни игри от ДКТ гр. Силистра.