История на училището.

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

           През периода 1878 до 1900 год. с. Коритен се състои от 50 до 70 домакинства. По инициатива на по- будни българи, желаейки децата им да се учат, чрез ипотека на собственост или имоти, вземат заем и откриват една класна стая и параклис. Цялостната издръжка на училището се поема от населението.

          През 1910 год. е построена на стопански начала училищна сграда, състояща се от две класни стаи и стая за учителите. През 1911 год. започват редовни учебни занятия в същата сграда.

          Само след няколко години Южна Добруджа преминава в ръцете на чокойска Румъния. Изминават почти тридесет години от оня паметен ден, на 15 ноември 1940 год. в с. Хардали с голям ентусиазъм са открити учебните занятия отново на български език. Пръв учител в селото е назначен Георги Вълчев Трендафилов от с. Аспарухово- Провадийско. Председател на училищното настоятелство става кмета на селото.

          С голяма радост селото посреща братята- освободители. През селото минава челен отряд на Трети украински фронт. Новият ден на България променя с обновителна сила и с. Коритен. В училище започва един нов, непознат до тогава урок. Урокът на светлото раждане на родината е за подвига на Партията, за делото на трудовите хора, за святата и нерушима дружба със Съветския съюз.  

          Една свободна година е достатъчна, за да прерастне на 3 октомври 1945 год. началното училище в прогимназия, в която се завършва основно образование. Настъпват години на обновление, на изграждане на нова икономика, на координиране на селското стопанство- създава се ТКЗС.

          На 21 август 1959 год. се полагат основите на ново училище. С помощта на всички обществени организации, доброволния труд на цялото население, учители и ученици, се построява новата сграда. На 2 декември 1961 год. стават реалност мечтите на ученици, учители и родители- тържествено е открито новото осемкласно училище. Училищата от съседните села преминават към училището в с. Коритен, което разполага с добре обзаведени кабинети, учебни работилници, физкултурен салон, ученически стол, спортни площадки, парно отопление.

          ОУ „В. Левски” десетилетия наред продължава да разтвара вратите си за своите възпитаници от І до VІІІ клас. Материалната база е обогатена прз месец март 2005 год. с  компютърен кабинет, чрез  който учениците с желание използват новите технологии в училище и извън него.

          Добрата психологическа атмосфера продължава да съществува чрез спазване на традициите и празниците в училище. Организираните състезания, викторини, изложби допринасят за печеленето на много училищни и общински награди- флагчета, грамоти, предметни награди.